Str. Nitu Vasile nr. 16, Bucharest, Romania
Slide1

Grădinița "Floare Albastră"


Sector 4

Slide2

Grădinița "Floare Albastră"


Sector 4

I.A PREZENTAREA GENERALĂ A GRĂDINIȚEI

Tipul grădiniţei: grădiniţă cu program normal şi prelungit
Limba de predare: română
Adresa unităţii: str. Lamotești nr 10, relocată temporar în Str. Nițu Vasile nr16 sector 4, Bucureşti
COD SIRUES: 0766812
COD FISCAL : 4316481
COD POSTAL : 041543
Tel./ fax: 021 450 00 53
E-mail: gradinitafloarealbastra@s4.ismb.ro
Blogul-ul grădiniţei: http://gradinitafloarealbastra.blogspot.com/
Pagina de facebook a grădiniței: Grădinița Floare albastră sector4

DESPRE GRĂDINIȚĂ, GRUPE ȘI PROGRAM

Autorizare / Acreditare: În urma evaluării Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul Preuniversitar, emis de Ministerul Educației grădinița noastră este o instituție de învățământ acreditată.

Orar: program normal: 08.00 – 12 30
program prelungit: 07.30 - 17.30

Tarife: Program prelungit 07:30-17:30
Tarif masă: 24 lei zi/copil

Spatiul gradinitei: Grădinița "Floare albastră" funcționează cu 11 grupe de copii, 10 grupe de orar prelungit și o grupă de orar normal dotate și amenajate conform nevoilor vârstei preșcolare, folosind tehnologie modernă (Table Smart, Laptopuri, videoproiectoare, numeroase jucării interactive) cabinet de consiliere și logopedie,cabinet medical si spațiu de joacă exterior amenajat special pentru confortul si siguranța copiilor.

Grupele de copii: Grupa mică 3-4 ani
Grupa mijlocie 4-5 ani
Grupa mare 5-6 ani

Alimentatie: . Mesele sunt în număr de patru și sunt repartizate în cursul unei zile după cum urmează:
1. 8.45 - Micul dejun
2. 10.15 - 10.30 - Gustarea
3. 12.00 - 13.00 - Masa de prânz
4. 15.45 - 16.00 - Gustarea de amiază

Program de somn: 13.00 - 15.30

Vacanțe: Gradinița "Floare albastră" funcționează cu respectarea stucturii anului școlar emis de Ministerul Educației.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Grădinița "Floare Albastră" Sector 4

Oferta educațională este adaptată nevoilor și cerințelor beneficiarilor direcți și indirecți, fiind stabilită anual în urma evaluării gradului de satisfacție și nevoilor acestora, ținând cont și de resursele umane, materiale, financiare și de timp ale instituției. Relația cu comunitatea relevă buna colaborare cu membri acesteia (Primărie, Consiliu Local, alte instituții).

Grădinița “Floarea albastră” asigură un învățământ deschis, flexibil, modern și incluziv, bazat pe dezvoltarea competențelor-cheie la preșcolari , oferind o educație timpurie de calitate,centrată pe copil, ținând cont de nevoile și interesele acestora, având în vedere în permanență respectarea cu celeritate a “interesului superior al copilului” în orice împrejurare,egalizarea șanselor tuturor copiilor dar și cultivarea respectului pentru valorile naționale și europene în rândul lor, pregătindu-i ca “mici cetățeni activi” într-o Europă unită.

Pentru participare la numeroase proiecte internationale Gradinița Floare albastră a obinut:
- Trofeul ȘCOALĂ EUROPEANĂ în 2012, 2015 , 2018 ȘI 2023, fiind reconfirmată de patru ori consecutiv Școală Europeană
- Certificatul ȘCOALĂ eTWINNING – în anul școlar 2020-2021 , 2023-2024

Suntem o grădiniță conectată la dimensiunea europeană, datorită acestor proiecte și parteneriate educaționale derulate la nivel internațional.

Pentru noi,ca organizațíe preșcolară fiecare copil este unic și de aceea promovăm o “pedagogie a diversității”, “a comunicării”, “a acțiunii”, dezvoltând o cultură organizațională și un etos școlar care să aibă la bază principii și valori morale precum toleranța, acceptarea, prietenia, generozitatea, altruismul, empatia,solidaritatea, etc.
Numai în asemenea mod am reușit și ne propunem și în continuare să educăm preșcolarii în cadrul acestei organizații preșcolare și să cultivăm în rândul lor în permanență colaborarea, întrajutorarea, încrederea în forțele proprii, inițiativa, munca în echipă pentru rezolvarea oricăror probleme, ceea ce conduce în mod semnificativ la obținerea “stării de bine a copilului” și a “bucuriei / plăcerii de a învăța”.
Se promovează o învățare activă, participativă, conectată la realitatea educațională de astăzi, realizând cu copiii preșcolari activități educaționale moderne, bazată pe tehnologia modernă a secolului XXI.
- Cadrele didactice sunt formate la nivel internațional și abordează metode și strategii de diferențiere și individualizare a învățarii sprijinind eficient copiii în parcusul de creștere și dezvoltare.

În gradinita se desfășoară numeroase activități educative și extracurriculare printre care:
- Proiecte educaționale internaționale, naționale și locale/ județene
- Serbări tematice/ ateliere cu părinții
- Spectacole de teatru si circ
- Vizite, drumeții
- Excursii
- Participări la concursuri și festivaluri pentru copii
- Voluntaruiat și antreprenoriat
- Ateliere de creație interactive
- Baza materială a grădiniței, dotările cu tehnologia modernă în sălile de grupă (table interactive, videoproiectoare, jucării interactive,etc) ne permit să desfășurăm un învățământ la nivelul standardelor europene, oferind preșcolarilor o educație timpurie de calitate și un proces didactic atractiv, inovator. Organizația noastră preșcolară este implicată și în asigurarea și organizarea pentru copiii noștri preșcolari a diverselor activități extracurriculare precum: spectacole de circ, teatru , sebări tematice, excursii/ vizite , concursuri/ festivaluri, activități de voluntariat, ateliere de gătit, de creație , interactive, etc.

VIZIUNE, MISIUNE ȘI VALORI

VIZIUNE

Grădinița“Floare albastră”, angajează copilul într-un parcurs ce asigură formarea lui în spiritul valorilor fundamentale și cu deschidere către o Europă unită ce își propune să realizeze un învățământ europen, racordat la standardele internaționale în domeniu, oferind diverse oportunități și ocazii de învățare prin crearea unui cadru educațional performant, conectat permanent la actualitatea din domeniu, care să favorizeze educarea copiilor în spiritul valorilor europene precum: respectul pentru diversitatea culturală, toleranța, libertatea, egalitatea de șanse, combaterea excluziunii sociale,nediscriminarea.

MISIUNE

Grădinița “Floarea albastră” asigură un învățământ deschis, flexibil, modern și incluziv, bazat pe dezvoltarea competențelor-cheie la preșcolari, oferind o educație timpurie de calitate,centrată pe copil, ținând cont de nevoile și interesele acestora, având în vedere în permanență respectarea cu celeritate a“interesului superior al copilului” în orice împrejurare,egalizarea șanselor tuturor copiilor dar și cultivarea respectului pentru valorile naționale și europene în rândul lor, pregătindu-i ca “mici cetățeni activi” într-o Europă unită.

VALORI

Educarea copiilor prin asimilarea unor valori morale precum PRIETENIA, GENEROZITATEA, EMPATIA, RESPECTUL PENTRU DIVERSITATE, TOLERANȚA, SOLIDARITATE, ACCEPTAREA, RESPECTUL, ALTRUISMUL valori ce sprijină incluziunea socială, multiculturalismul dar și asimilarea valorilor europene precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea de șanse, respectarea drepturilor omului, cooperarea, colaborarea, implicarea, digitalizarea, la nivelul organizației noastre preșcolare.

Regulamente

Grădinița "Floare Albastră" Sector 4

Hand Image

Contact

Grădinița "Floare Albastră"

str. Nitu Vasile nr. 16, Bucharest, Romania